Het uitbesteden van de loonadministratie: je hoort het steeds vaker. Toch is het fenomeen bij veel werkgevers nog nauwelijks bekend. En als het al wel bekend is, leven er vele vragen over. Want het is nogal wat: de salarisgegevens van je personeel in handen geven van een vreemde.

Toch kan outsourcing (het mooie Engelse woord voor uitbesteding) van de loonadministratie een werkgever veel gedoe uit handen nemen. Het voorkomt immers dat je als werkgever zelf op de hoogte moet blijven van alle wijzigingen van wet- en regelgeving op het terrein van salaris en HR.

De afgelopen jaren zijn de eisen van de Belastingdienst en het UWV steeds verder uitgebreid. Sinds de invoering van de verplichte elektronische loonaangifte in 2006 wordt er steeds meer informatie van de werkgever verlangd ter vulling van de Polisadministratie. En het ziet er niet naar uit dat de gegevenshonger van de overheid op korte termijn zal verminderen. Integendeel.

Laatst hoorde wij een werkgever verzuchten dat hij zijn core-business had uitbesteed om zodoende voldoende tijd over te houden om zijn loonadministratie goed bij te kunnen houden en een juiste loonaangifte te kunnen doen. Uiteraard maakte hij een grapje, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in: de administratieve rompslomp voor werkgevers is immers enorm.

Kortom: het is goed om je als werkgever – ook al is het maar eenmalig – af te vragen: zou het uitbesteden van mijn loonadministratie iets voor mij kunnen zijn? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om dieper te duiken in de ins- en outs van het outsourcen van een loonadministratie.

Meer weten? Vraag de gratis White Paper aan: